IT-support

Ook IT-matig biedt Accuramed een differentiërende service op maat met eigen ontwikkelingen en combinaties van bestaande software oplossingen wat de functionaliteit van uw oplossing verder versterkt.

LIS – HIS communicatie en connectiviteit

Een correcte aanvraagverwerking en rapportering, patiënt-veiligheid, centrale beschikbaarheid van de data maken een LIS-HIS communicatie onontbeerlijk in de hedendaagse praktijk.

Accuramed zorgt voor de vlekkeloze integratie van uw oplossing binnen uw IT-infrastructuur en verzorgd voor de nodige aanpassingen waar nodig. Het maakt deel uit van onze totaal oplossing.

SG STATS

SG STATS biedt een eenvoudige en makkelijke manier voor statistische data analyse van syndromische panels.

U kan per target of combinatie van targets de prevalentie opvolgen in de door u gekozen periode voor een overzichtelijke trendanalyse.

De door u geselecteerde data worden automatisch geïncorporeerd en verwerkt vanuit Seegene Viewer.

SG STATS biedt tevens de mogelijkheid om de opvolging van uw gemiddelde patiënt Ct-waardes met SD overzichtelijk en automatisch weer te geven tot op niveau van het lotnummer van het gebruikte reagens.

Ook de Interne Controle resultaten kunnen gemonitord worden voor een betere kwaliteitscontrole opvolging.

Accuranalysis

Ook hier tilt Accuramed het Seegene platform naar het volgende niveau.

Assays niet beschikbaar binnen het Seegene portfolio kunnen op dezelfde uniforme bepaald worden op het voor u vertrouwde open platform. Geen nood tot afwijkende workflows of hardware.

Accuranalysis is de in-house ontwikkelde software voor de interpretatie van deze resultaten, kwantitatief of kwalitatief met de mogelijkheid tot opslaan van een calibratiecurve.

Het is voorzien van een robuust interpretatie-algoritme en de resultaten kunnen ge-exporteerd worden.

Ervaar de "Remarkable Service"

Een persoonlijke aanpak en laagdrempelige bereikbaarheid zijn integraal deel van onze waarden en service. We stellen onze expertise in analyse en advies graag ter beschikking om de beste oplossing voor u, uw organisatie en patiënt samen te stellen. Neem contact en ervaar het verschil.